Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení

Ponuka služieb:

 • úradné meranie umelého osvetlenia
 • konzultačná a poradenská činnosť pri optimalizácii osvetľovacích sústav umelého osvetlenia vnútorných a vonkajších priestoro

Právne predpisy:

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
  č. 541/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach
  o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta
 • STN EN 12464-2 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
 • STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk

Meranie:

 • Návrh osvetlenia
 • Projekt osvetľovacej sústavy vrátane elektroinštalácie
 • Hodnotenie umelého a denného osvetlenia
 • Odborné posudky a expertízy v ST
 • Posudky súdnoznalecké
 • Výpočet parametrov denného osvetlenia
 • Zatienenie budov
 • V rámci DP a RP riešenie špecifických problémov ST firiem

Skúšobné laboratórium elektromagnetickej kompatibility

Ponuka služieb :

 • akreditované aj neakreditované merania v oblati EMC
 • konzultácie, poradenstvo, modelovanie
 • školenia, kurzy, výučba

Stránka pracoviska: http://www.emc.sk/

Skúšobné laboratórium techniky vysokých napätí

Ponuka služieb:

 • výrobu, prenos, distribúciu a efektívne využitie elektrickej energie,
 • svetelnú techniku, návrh svietidiel pre automobily,
 • technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku,
 • meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov,
 • výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami,
 • vývoj, konštrukciu a diagnostiku elektrických strojov, prístrojov, pohonov a výkonovej polovodičovej techniky,
 • analytickú termomechaniku a mechaniku zariadení v jadrových elektrárňach,
 • komplexné konštruovanie pomocou vyšších systémov CAD.

Stránka pracoviska:  http://ueae.fei.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=181

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>