Skúšobňa FEI STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
gffgf
asasa
telefónne čísla:
sas
Skúšobné laboratórium  svetelnotechnických zariadení:
 Mgr. Roman Dubnička – 02/602 91 572, 0903 228 678, 0911 566 988

Skúšobné laboratórium elektromagnetickej kompatibility:

02/602 91 631

Skúšobné laboratórium techniky vysokých napätí:
 0905 752 533