vedúci SFEI STU, manažér kvality:

doc. Ing. Karol Kováč, PhD. - mail: karol.kovac@stuba.sk

vedúci skúšobného laboratória techniky vysokých napätí:

Ing. Attila Kment, PhD. - mail: attila.kment@stuba.sk

vedúci skúšobného laboratória elektromagnetickej kompatibility:

doc. Ing. Karol Kováč, PhD. - mail: karol.kovac@stuba.sk

vedúci skúšobného laboratória svetelnotechnických zariadení:

Mgr. Roman Dubnička - mail: roman.dubnicka@stuba.sk

metrológ:

Ing. Richard Balogh, PhD. - mail: richard.balogh@stuba.sk