Dôležité prístrojové vybavenie Skúšobne FEI STU

 • Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení:
  • fotometrický integrátor svetelného toku s priemerom 1 m a 3 m;
  • fotometrická lavica s dĺžkou 6m;
  • goniofotometre (typ 1 s otáčajúcim sa svietidlom a typ 2 zrkadlový goniofotometer);
  • spektrorádiometer so CCD čipom pre meranie optického žiarenia v rozsahu 200 – 850 nm;
  • luxmeter triedy presnosti A, L;
  • digitálny jasomer.

   

 • Skúšobné laboratórium techniky vysokých napätí:
  • transformátorová kaskáda 50 Hz, 1200 kV, 1500 kVA, skúšobné transformátory 100, 200, 350 kV;
  • impulzný generátor 100 kJ, atmosferický impulz 1,2/50 s do 2,5 MV, spínací impulz 250/2500 s do 1,5 MV;
  • tienená kabína so zabudovaným zdrojom do 100 kV;
  • kapacitné deliče napätia 300, 600, 1200 kV;
  • impulzný delič napätia do 2,5 MV;
  • digitálny osciloskop HP 54 522 A;
  • Scheringove mostíky TETTEX typ 2801 a 2805;
  • merače výbojovej činnosti MUT8, MTE3 a mostíkový merací systém TETTEX;
  • mobilný systém pre diagnostiku elektrickej izolácie TETTEX.

 

 • Skúšobné laboratórium elektromagnetickej kompatibility:
  • tienená kabína vybavená absorbčnými obkladmi pre frekvenčné pásmo 80 (30) – 1000 MHz;
  • meracie prijímače na meranie úrovne vf. signálov pre frekvenčné pásmo 9 kHz až 1000 MHz;
  • súprava širokopásmových výkonových vf. zosilňovačov 10 W a 50 W pre pásmo 0,3 – 1000 MHz;
  • simulátory impulzného rušenia do 4 kV a elektrostatického výboja do 15 kV;
  • simulátory kolísania, poklesov a výpadkov napájacieho napätia.

   

 • Skúšobné laboratórium mechanickej odolnosti
  • elektrodynamický vibrátor fy. DERRITRON, typ VP 85;
  • výkonový zosilňovač fy. DERRITRON, typ TW 3000;
  • jednosmerný zdroj na napájanie tieniacej cievky vibrátora fy. DERRITRON, typ DCP 10;
  • rozmietaný generátor sínusového signálu fy. DERRITRON, typ SSC;
  • programovateľný funkčný generátor fy. HEWLETT PACKARD, typ HP 33120A;
  • 2 ks kalibrované snímače zrýchlenia fy. ENDEVCO, typ 213 E.